Forskning viser at 50% av alle ledere før eller siden må gå ufrivillig.

Omstilling

Når en bedrift eller organisasjon trenger å omstille seg, er nesten alltid en av konsekvensene at en eller flere medarbeidere mister jobben. De færreste har en ny jobb å gå til umiddelbart.

For de aller fleste vil dette oppleves som en form for personlig krise som kan være vanskelig å forholde seg til. I vårt «In Between Jobs» konsept tilbyr vi en tilpasset outplacementløsning som skal hjelpe medarbeideren i denne prosessen. Dette er et strukturert, målrettet og individtilpasset program. Det legges opp til bearbeidelse og læring, samt forberedelse til kommende rekrutteringsprosess.

«In Between Jobs» er et outplacement program for:

  • Når en medarbeider/leder slutter frivillig eller ufrivillig i nåværende jobb, og ikke har en ny jobb å gå til. Vår forretningside er å støtte medarbeidere/ ledere i deres «In Between Jobs» prosesser.
  • Tilbys gjennom et tre, seks eller tolv måneders individuelt tilpasset program.

Strategimodell som viser de ulike fasene i outplacement programmet. Bruk av metodikk vil bli tilpasset en enkeltes behov.

strategimodell-ibj