Ønsker du å utvikle deg til å bli den beste utgaven av deg selv?  Finne ut hva som er ditt potensiale og hvordan du skal komme dit?

Vi kan hjelpe deg på veien ved bruk av egenutviklede konsepter kombinert med anerkjente metodikker.

dick-bolles

Karriereveiledning

Vi tilbyr en personlig, målrettet og profesjonell karriereveiledning. Det handler om bevisstgjøring og å få et grunnlag for å ta riktige valg.

Målet er at du etter gjennomføringen skal ha god innsikt i egen personlighet, eget selvbilde, forutsetninger og interesseområder. Dette vil gjøre deg bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer i arbeidslivet.

Den røde tråden i konseptet er «personlig utvikling». Hvordan blir du den beste utgaven av deg selv? Ingen utfordringer er identiske, og en individuell tilnærming er viktig for å fremstille den best mulige løsningen. Inkluderer personlighetstesting.

Det kan være mange grunner til at du ønsker personlig utvikling:

  • Du skal begynne i ny jobb.
  • Du har et ønske om å bytte jobb, men vet ikke helt til hva.
  • Du mistrives, eller det er endringer på gang i dagens arbeidsforhold.
  • Du har mistet jobben og ser etter nye muligheter.
  • Du er arbeidsledig og ønsker å finne fremtidig retning.
  • Du er ny som leder, enten som leder for første gang, eller som leder i ny organisasjon.
  • Du er ferdig med studier og skal ut i din første jobb.
  • Du skal i gang med jobbsøking og rekrutteringsprosesser og ønsker hjelp til forberedelse.
  • Du ønsker å bli bedre kjent med egen personlighet og hva som gjør deg unik i din måte å tenke, føle og samhandle med andre på.

For ungdommer har vi utviklet et eget konsept med fokus på den enkelte, med å bevisstgjøre hvem de er og hva som er den enkeltes styrke. Konseptet inneholder kartlegger personlige egenskaper, personlighetstest, utviklingsverktøy og veiledningssamtale.