Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv og vite mer om hva som er dine styrker? Lurer du på om dagens stilling passer til din personlighet? Vil du vite om du passer til å lede? Eller skal du i gang med å søke nye jobber og ønsker du å forberede deg til en rekrutteringsprosess?

Denne personlighetstesten benyttes i sammenheng med rekruttering og/eller karriereplanlegging eller bare som et svar på hva som er din personlighet!

Personlighetstesten NEO-PI-3 / BIG 5

Innen rekruttering, lederutvikling og karriereveiledning  benytter vi den anerkjente personlighetstesten NEO-PI-3. Den basert på og regnes som en av de mest sentrale blant personlighetspsykologiske trekkteorier. Testen brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål.

Testen er sertifisert av DNV GL for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

Testen måler fem faktorer for menneskets personlighet: Følelsesmessig stabilitet, Ekstroversjon, Åpenhet for erfaring, Omgjengelighet og Planmessighet. Hver av disse overordnede personlighetstrekkene har i tillegg seks mer spesifikke trekk (underfasetter). Testen er tilgjengelig i to versjoner, der den ene (64 spørsmål) måler kun de fem overordnede faktorene og fullversjonen (240 spørsmål) måler i tillegg måler underfasettene. Fullversjonen tar ca. 30-40 minutter og gjennomføres elektronisk.

Alle som tar testen vil få en grundig gjennomgang i etterkant. Hensikten er å bidra til kunnskap og bedre innsikt i egen personlighet. Hvis du ønsker å vite mer om hva som er dine styrker, om dagens arbeid passer til din personlighet eller kanskje om du har en lederprofil kan en slik test gi deg svar.

Vi benytter kun anerkjente tester tilpasset norske forhold.

Femfaktormodellen, også kalt BIG 5, har blitt utviklet siden 1930-tallet og bygger på den leksikalske hypotese som hevder at det finnes ord og uttrykk for personlighet i språket, og at man kan studere personlighet gjennom å kartlegge disse strukturene. I dag er femfaktormodellen en godt etablert modell. Det er publisert mange tusen vitenskapelige studier med basis- eller relevans i denne modellen.

NEO-PI-3 er konstruert for å måle individuelle forskjeller i normalbefolkningen. Den er ikke en intelligens- eller evnetest, og heller ikke konstruert for å diagnostisere mentale helseproblemer eller tilpasningsvansker. Den vil imidlertid gi deg noen ideer om hva som gjør deg unik i din måte å tenke, føle og samhandle med andre på.

NEO-PI-3 er blitt revidert en rekke ganger i årenes løp og er tilpasset norske forhold. Siste gang i 2014 med versjonen NEO-PI-3.

Pris pr. test kr.:     2.490,-

Testen gjennomføres via egen link til nettsted som tar deg igjennom alle 240 spørsmålene. Tilbakemelding gis via Skype/Teams/Telefon og du vil få tilsendt testresultatet som .pdf på mail.

Et NRK program som kan anbefales i denne sammenhengen er “Sånn er du” med Nils Brenna og Harald Eia. Her har flere flere kjente personer latt seg teste og du vil få et innblikk i hvilke egenskaper som testen måler. Gjør oppmerksom på at dette programmet er mer ment som underholdning.

BIG 5 med Nils og Harald fra NRK programmet “Sånn er du”