“A leader is one who knows the way, goes the way and showes the way.”                                                                                                            John C. Maxwell

Og ja lederskap kan læres og utvikles. God ledelse er i dag forbundet med verdiskapning og effektivitet. Utvikling av ledere er derfor sentralt for organisasjoners suksess. Ledere påvirker medarbeideres trivsel og engasjement, men kan også gjøre feil som alle andre. Feilvurderinger, eller til og med skadelig atferd som stress og personlige problemer vil kunne prege ledere og få store personlige og organisasjonsmessige konsekvenser. Derfor har de fleste ledere et ønske om å utvikle seg i retning av idealet for ledelse: Å inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstaking slik at man oppnår fremragende resultater.

Lederutvikling

Ved å gi en leder et faglig kompetanseløft, vil resultatet bli en mer robust og effektiv ledelse. Vi kan tilby et tilpasset utviklingsprogram for ledere som hensyntas bedriften/organisasjonens behov, samtidig som det bidrar til å utvikle en felles plattform for ledelse. Det legges fokus på å styrke lederens gjennomføringsevne og utvikling. Lederen vil få tilegnet seg nødvendige ledelsesteori, teknikker og metoder for å oppnå best ledereffektivitet i egen bedrift/organisasjon.

Gjennomføringen er modulbasert med varighet fra tre måneder inntil ett år.

Lederstøtte

Å være leder er både utfordrende og spennende, men alle ledere vil før eller siden kjenne på ensomheten og den utryggheten som det kan medføre.

Ulike personal- og/eller organisatoriske problemstillinger, samt etiske dilemmaer, er også del av en leders hverdag. Muligens kan en leder også ufrivillig ha havnet i maktkamp og vet ikke helt hvordan forholde seg i en slik situasjon.

Vi har erfart at det å kunne lufte utfordringene med utenforstående, uten samtidig å bli vurdert, kan være avgjørende for resultatet. Vi bistår ledere etter behov, og kan bidra med spisskompetanse innen ledelse og hva som gir størst ledereffekt. Vi bidrar slik at du som leder vil kunne besitte grunnleggende lederkompetanse. Mange år med erfaringer og studier er samlet, systematisert og tilrettelagt for å hjelpe deg til å lykkes som leder.

Ny som leder

For deg som skal i gang som leder for første gang. Enten du har vært leder noen år eller skal du lede ny bedrift/organisasjon. Det er mange eksempler på ledere som har kommet skjevt ut fra starten og aldri klart å komme ajour. Vi kan hjelpe deg slik at du unngår de klassiske tabbene. Vi har et tilpasset konsept hvor lederteori, kombinert med dine personlige egenskaper, settes i sammenheng. Dette gir deg en god plattform til å lykkes.